Vår verksamhetspolicy:

Tofta Fogtätning AB är ett företag med kunden i fokus.
 
 

Stefan och Daniel

Vi köper och säljer säkra produkter av rätt kvalitet och efter kundens krav.

Vi ska ligga rätt i marknaden vad gäller kompetens och produkter.

Vi verkar för en hållbar utveckling och väljer bästa produkt ur miljöhänsyn inom rimliga ekonomiska perspektiv.

Tofta Fogtätning AB är ett familjeföretag med 4 anställda.
Men vid behov hyr vi in personal och blir fler.
 
  Vi strävar efter nytänkande och utveckling.