Vi arbetar åt både små
och stora entreprenörer.

Här är några referenser:


Backgårdens bygg


Calles bygg


Emtunga Offshore


NCC


Pharmadule


Skanska


Strängbetong

Vi har arbetat mycket internationellt i vårt samarbete med Pharmadule.

Läkemedels moduler byggdes bl a i Egypten, England, Etiopien,
Filipinerna, Irland, Kina, Littauen, Singapore, Spanien och olika platser i USA.

Vi utförde fogtätningsarbeten åt Emtunga vid uppbyggnaden av bostadsmoduler till oljeriggar sk Offshore i Norge.

Men även i länder som Azerbaijan,
Nord Irland och Ryssland.